Disclaimer

SpilWorks (Kamer van Koophandel nummer: 888423347), verleent u hierbij toegang tot de website www.spilworks.nl.

SpilWorks behoudt zich daarbij het recht voor, op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te doen.

Beperkte aansprakelijkheid
SpilWorks spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden producten of diensten worden aangeboden zonder enige vorm aan garantie of aanspraak op juistheid. Ze kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van SpilWorks.

Specifiek voor prijzen of andere informatie over productie of diensten op de website geldt een voorbehouden van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijk fouten geen overeenkomst claimen met SpilWorks. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan SpilWorks nimmer aansprakelijk aanvaarden.

Auteursrecht
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij SpilWorks. Kopiëren, verspreiden en elk andere gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke  en voorafgaande toestemming van SpilWorks, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.