Privacybeleid

SpilWorks beheert en is eindverantwoordelijk voor de organisatie. SpilWorks is een bedrijf van Wendy Spil, gevestigd op de Chrysantenhof 7, 1689 HS in Zwaag en te bereiken op 06-179 108 35. Zij is zich ervan bewust dat jij vertrouwen stelt in de organisatie en zien het als haar verantwoordelijkheid om voor jouw privacy te zorgen. Dit privacy beleid geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website. Bij bezoek aan deze website kan SpilWorks gegevens van je verwerken. Dit kan gaan om gegevens die je bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert SpilWorks je privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Dit houdt onder meer in dat je persoonsgegevens door SpilWorks beschermd worden en je bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

Gegevensverwerking
SpilWorks verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot klanten en bezoekers van deze website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van de relaties van dit bedrijf. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op:

  1. Het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van SpilWorks en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten.
  2. Het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer.
  3. Het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden.

De informatie die je beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om je te informeren. Wij verstrekken je gegevens niet voor reclamedoeleinden aan derden. Derden ontvangen je persoonsgegevens uitsluitend op de in deze privacyverklaring omschreven wijze van ons. Jouw persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven aan partijen buiten de EU. Mocht dit in incidentele gevallen niet anders kunnen, dan worden er door ons contractuele verplichtingen overeengekomen waardoor je rechten conform de AVG zijn gewaarborgd.

Welke gegevens verzamelen wij:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • mailadres
  • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

Doeleinden
We gebruiken je e-mailadres en volledige naam voor het versturen van de SpilWorks nieuwsbrief, mails of om op de hoogte te worden gehouden over SpilWorks aankomende activiteiten. Deze gegevens worden gebruikt voor het personaliseren van deze nieuwsbrief en mails. Je kunt ten alle tijden jouw gegevens aanpassen of verwijderen.

Bewaartermijnen
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en waar mogelijk worden jouw gegevens automatisch na zes maanden verwijderd. Als wij vanuit onze wettelijke verplichtingen gegevens langer dienen te bewaren, dan zullen we dat doen.
Je sollicitatiegegevens worden uiterlijk vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd. Indien het in de lijn der verwachting ligt dat er op termijn een passende functie beschikbaar komt, dan worden jouw gegevens bewaard tot maximaal één jaar na sollicitatiedatum.

Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren worden bepaalde gegevens betreffende je gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van cookies via de instellingen van je browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website. Op www.spilworks.nl zijn sociale media buttons aanwezig. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens. 

Websites van derden
Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden die via deze website kunnen worden bezocht.

Wijzigingen
Privacybeleid SpilWorks behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit beleid. Het verdient aanbeveling om dit beleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. 

Aanpassing van klantgegevens
De bezoeker dan wel afnemer van een product van SpilWorks heeft ten allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Je hebt het recht om de toestemming om je gegevens te bewaren zolang je ingeschreven staat op mijn mailinglist in te trekken. Je kunt ons op elk moment vragen je gegevens te verwijderen. Als je je per direct wilt laten verwijderen uit de mailinglist, stuur dan een e-mail naar wendy@spilworks.nl en dan zullen wij je binnen 5 werkdagen bevestigen dat je gegevens zijn verwijderd.

 Jouw rechten met betrekking tot je persoonsgegevens
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Om van jouw rechten gebruik te maken kan contact met ons opnemen.

Informatie en inzage: Uiteraard kan inzien welke persoonsgegevens we van je verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.

Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van je hebben? Laat het ons weten, dan passen we het aan.

Vergetelheid: Je kunt de persoonsgegevens die wij van je hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

Beperking: Heb je het idee dat wij je persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kan je die verwerking ook laten beperken.

Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.

Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kan je ook: Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kan je contact met ons opnemen.
Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag.